Tujuan

Program Perumahan Penjawat Awam 1Malaysia (PPA1M) adalah salah satu usaha yang telah diambil oleh Kerajaan bagi membantu penjawat awam memiliki kediaman yang mampu dimiliki dan berkualiti.

Latar Belakang

Isu kemampuan memiliki rumah di kalangan penjawat awam adalah kritikal dan perlu diberi perhatian. Jemaah Menteri pada 30 Januari 2013 telah bersetuju supaya dikaji inisiatif atau pendekatan untuk membolehkan penjawat awam terutamanya yang berpendapatan rendah dan sederhana memiliki rumah.

Sebagai langkah permulaan program PPA1M, YAB Perdana Menteri pada 27 Mac 2013 lalu telah mengumumkan program pembangunan 10,336 unit rumah bagi tujuan Program PPA1M di Putrajaya. Harga ditawarkan bagi skim perumahan ini adalah di antara RM150,000 hingga RM300,000 mengikut keluasan lantai minima tidak kurang dari 1,000 kaki persegi hingga 1,500 kaki persegi.

Selaras dengan kejayaan pelaksanaan Program PPA1M di Wilayah Persekutuan Putrajaya, program tersebut kini diperluaskan pula di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dengan projek pertamanya di Bukit Jalil yang dibuka kepada semua lapisan anggota perkhidmatan awam. Harga ditawar bagi skim PPA1M Bukit Jalil ini adalah diantara RM150,000 hingga RM300,000 mengikut keluasan lantai minima tidak kurang dari 1000 kaki persegi hingga 1500 kaki persegi. Pelaksanaan Program PPA1M ini akan terus dibangunkan secara berperingkat-peringkat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

Sebarang pertanyaan, sila hubungi:Telefon: 03-8892 3633/3634
Emel: ppa1m@kwp.gov.my

Back to Top