logo
KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN
KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN (KWP) 2016

Para pelanggan yang dihormati, Kementerian Wilayah Persekutuan sedang berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu perkhidmatan yang diberikan. Soal selidik ini adalah untuk mendapat maklum balas dan persepsi pelanggan terhadap perkhidmatan yang diberikan.

Fungsi dan Peranan Kementerian Wilayah Persekutuan ialah merancang, mengurus, melaksana, memantau dan menilai kemajuan dan pembangunan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan.

  Bahagian A  Sila pilih jawapan berdasarkan skala ikon yang diberikan.

  Captionless Image

                     

                     

                     

  Bahagian B

  Sila pilih jawapan berdasarkan skala ikon yang diberikan.

  Captionless Image


                     


                     


                     


                     


  Bahagian C

  Sila pilih jawapan berdasarkan skala ikon yang diberikan.

  Captionless Image